Ik ga scheiden en heb advies nodig

Scheiden: wat gebeurt er met uw hypotheek?


Als u uit elkaar gaat, valt er veel te regelen. Een koophuis met een hypotheek erbij kan de situatie vaak nog ingewikkelder maken. Misschien blijft één van u in het huis wonen. Misschien verkopen jullie het huis.

Wat er na het uit elkaar gaan met uw hypotheek gebeurt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Staat de hypotheek bijvoorbeeld op één naam of op die van u allebei? Zijn jullie gehuwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? En gaan jullie het huis verkopen? Of blijft één van u er wonen? Hieronder schetsen we verschillende situaties. Samen met onze hypotheekadviseur gaan we kijken welke oplossing het beste bij uw situatie past.

  • Hypotheek op één naam. Die persoon blijft in het huis.
  • Hypotheek op beide namen. Eén van u blijft in het huis.
  • Hypotheek op beide namen. Niemand blijft in het huis.

Financieelnext | Financieel Zeker geeft graag een advies

Als onafhankelijke adviseur kunnen wij hulp bieden. Natuurlijk over uw hypotheek, maar ook over andere zaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de boedelverdeling, alimentatie en pensioenverdeling?

Hulp nodig bij betalingsproblemen?

Heeft u een betalingsachterstand als gevolg van een scheiding? Of verwacht u betalingsproblemen te krijgen? Wij werken graag samen met u aan een oplossing. Maar.... wacht er niet te lang mee!

Op zoek naar informatie

Een scheiding is vaak een een heftige periode en er komt veel bij kijken. U en uw ex partner hebben samen een huis gekocht, dat jullie of willen verkopen of waarbij een van jullie in de woning blijft wonen.

Wat moet u doen met de bestaande hypotheek? Wie kan in het huis blijven wonen? Hoe zit het met eventuele kinderen?  Zijn de maandlasten te dragen voor degene die in het huis blijft wonen? Kortom: wat zijn jullie opties?

Financieelnext | Financieel Zeker kan u helpen met het beantwoorden van deze vragen. Een oriëntatiegesprek is vrijblijvend en kost u niets!

Optie 1: de woning verkopen en de opbrengt verdelen

U heeft uw hypotheek gekregen op basis van twee inkomens. Valt er een inkomen weg doordat u en uw partner van elkaar scheiden, dan zijn de maandlasten vaak te hoog. Veel mensen kiezen er dan ook voor om te gaan verhuizen naar een nieuwe, betaalbare woonruimte. De woning wordt te koop gezet, waarna de eventuele opbrengst verdeeld wordt over beide partners.

Met de verkoopopbrengst van de woning wordt de hypotheekschuld afgelost. Indien er sprake is van overwaarde, wordt deze verdeeld over u en uw ex-partner. Bij de zoektocht naar een nieuwe woning kunt u een hypotheek afsluiten op basis van uw inkomen. En dat is natuurlijk een stuk lager dan in de oude situatie.

De overwaarde waar u en uw ex-partner over kunnen beschikken kan bij de nieuwe hypotheek gevoegd worden om de maximale hypotheek na scheiding te verhogen. Hierbij is de zogenoemde bijleenregeling van toerpassing: de overwaarde moet binnen drie jaar na de verkoop van de woning in een nieuwe hypotheek gestoken worden. U krijgt over deze overwaarde geen hypotheekrenteaftrek als u dat niet doet.

Staat de woning 'onder water' dan is de resterende hypotheekschuld hoger dan de opbrengst na verkoop van de woning. Deze restschuld wordt schuld verdeeld over de partners. Een restschuld maakt het moeilijker om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Optie 2: Een van de partners blijft in het huis wonen

Als u of uw ex-partner in het huis wilt blijven wonen, dan zal uw inkomen toereikend moeten zijn om de maandlasten te kunnen blijven betalen. Leent u op dit moment tegen een hoge rente, dan is oversluiten een optie. Financieelnext | Financieel Zeker kan voor u berekenen of de voordelen opwegen tegen de oversluitkosten.

De vertrekkende partner moet via de bank ontslagen te worden uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De vertrekkende partner is dan niet meer verantwoordelijk voor de verplichtingen die samenhangen met de hypotheek. De hypotheekverstrekker zet dan de bestaande hypotheek op de naam van de partner die in de woning blijft wonen.

Optie 3: De vertrekkende partner sluit een verhuurhypotheek af voor de achterblijvende partner

Het kan voorkomen dat het inkomen van de achterblijvende partner niet voldoende toereikend is om de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen betalen. De vertrekkende partner heeft de optie om een verhuurhypotheek af te sluiten op de woning en deze vervolgens te verhuren aan de achterblijvende partner.

Dit kan alleen indien de bestaande hypotheek geheel wordt afgelost en wordt vervangen voor een hypotheek voor de verhuur. Ook hier wordt gekeken naar het inkomen van de verhuurder.

Optie 4: U beiden blijven voorlopig samen eigenaar van de woning

Blijft u beiden voorlopig samen eigenaar van de woning? En blijft u of uw ex-partner in het huis wonen? In dat geval is het mogelijk om de te betalen hypotheekrente over beiden te verdelen.

Er gelden wel specifieke fiscale regels:

  • tot maximaal 24 maanden na de scheiding heeft u en uw ex-partner zo recht op hypotheekrenteaftrek.
  • De betaalde rente kan als partneralimentatie worden opgegeven bij de Belastingdienst.
  • Dat geldt ook voor het eigenwoningforfait als de woning gratis ter beschikking wordt gesteld.
  • Deze regeling kan alleen als de blijvende partner ook partneralimentatie gerechtigd is.